ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΟΥ

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

ΟΛΟΙ ΜΑΣ..ΖΗΤΟΥΜΕ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ..ΟΧΙ ΠΑΝΤΑ ΤΟΝ..ΟΡΘΟΔΟΞΟ.
Πορίσματα Πανορθόδοξης Συνδιάσκεψης
 «Τό πρόβλημα τς σθενείας, αρετικές καί ποκρυφιστικές προσεγγίσεις»

ΚΕ' Πανορθόδοξη Συνδισκεψη ντεταλμνων ρθοδόξων κκλησιν κα ερν Μητροπόλεων γι θματα αρσεων κα παραθρησκεας, πού πραγματοποιθηκε, πό τν αγδα το Μακαριωττου ρχιεπισκόπου θηνν κα Πσης λλδος κ. ερωνύμου, στό Συνεδριακό Κντρο Θεσσαλας στ Μελισσιτικα Βόλου, πό 4 ως 6.11.2013, μ τήν μέριμνα τς Συνοδικς πιτροπς π τν Αρσεων, μ θμα: «Τό πρόβλημα τς σθενείας, αρετικές καί ποκρυφιστικές προσεγγίσεις», μετ πό κτεν συζτηση π τν εσηγσεων, νκρινε μοφώνως τ κόλουθα Πορίσματα: 
1.
Συνδισκεψη σχολθηκε μ τό θμα τς σθενεας κα τς θεραπεας της, πως κατανοονται, φ’ νός στν ρθόδοξη κκλησα κα φ’ τρου στς σύγχρονες αρετικς, ποκρυφιστικς κα νατολικοθρησκευτικς μδες. 
Γι
ν κατανοηθον ο ριζικς διαφορς νμεσα στς δύο ατς προσεγγσεις το θματος, εναι παρατητη γνώση τς νθρωπολογας, πού προϋποτθεται στν κθε περπτωση. 
ρθόδοξη νθρωπολογα, στν ποα βασζεται ρθόδοξη θεώρηση το προβλματος τς σθενεας κα τς θεραπεας της, δχεται τι νθρωπος εναι δημιούργημα το Θεο, ποτελούμενο πό δύο ρμονικς νωμνα, διφορα μως, συστατικ στοιχεα, τό σμα κα τν ψυχ. νθρωπος δν εναι μόνον ψυχ, οτε μόνον τό σμα, λλ τό «συναμφότερον». 
2.
σθνεια, σύμφωνα μ τ διδασκαλα τς ρθοδόξου κκλησας, χει σχση μ τν κτιστότητα το νθρώπου κα εναι ποτλεσμα τς πτώσεως, δηλαδ τς κουσας πομακρύνσεώς του πό τν πηγ τς ζως κα τς φθαρσας, τόν Θεό. πτώση διετραξε τν ρμονικ συνύπαρξη σώματος κα ψυχς, μ λθριες συνπειες κα γι τ δύο.
3.
πρόσληψη τς νθρωπνης φύσεως πό τόν Θεό Λόγο νοιξε τό δρόμο γι τν ναρεση το θαντου κα τ σωτηρα το λου νθρώπου. νανθρώπιση το Λόγου κα νκη Του κατ το θαντου μεττρεψαν τόν πόνο κα τν σθνεια σ «τόπο» κα «τρόπο» γι τ σωτηρα μας. κτοτε γνονται ατ τ δύο μσα σωτηρας, ἐάν νθρωπος ν λευθερίᾳ πιλξει τν ν Χριστ ξιοποησ τους. 
4. Στ
ς διφορες αρετικς, ποκρυφιστικς κα νατολικοθρησκευτικς μδες συναντμε διαφορετικς ντιλψεις γι τν σθνεια κα τν προλευσ της, τοι: 
α) Στ
ς αρετικς μδες το ερύτερου προτεσταντικο χώρου σθνεια κατανοεται, ετε ς ργο νός τιμωρο Θεο, ξαιτας προσωπικν μαρτημτων, ετε ς ποκλειστικό ργο το διαβόλου. 
β) Στ
ς ποκρυφιστικς μδες τς «Νας ποχς» κα τς μδες πού προρχονται πό τς νατολικς θρησκεες, σθνεια κατανοεται ς «μπλοκρισμα» τς μαλς ρος τς νργειας (τύπου Πρνα, Τσ, Συμπαντικς νργειας κ..) στό νθρώπινο σμα. 
5. Ο λεγόμενες «ναλλακτικς θεραπεες» ποτελον φαρμογ στό χρο τς γεας τν περ Θεο, νθρώπου κα κόσμου ντιλψεων τν νατολικν θρησκειν κα τς «Νας ποχς το δροχόου» κα γι’ ατό εναι πιό σωστό ν νομζονται: «ατρικ τς Νας ποχς». 
Γι τς μδες ατς λα εναι νργεια, λα εναι να ν τό πν» τς Θεοσοφας) κα λα εναι Θεός. Μ βση ατ τ θεώρηση, διδσκουν τι νθρωπος, νακαλύπτοντας τόν «Θεό - αυτό» του κα νεργοποιώντας τς πόκρυφες δυνμεις, πού δθεν κρύβει μσα του, μπορε ν ατοθεραπεύεται. ς ατοθεραπεα νοεται τό «ξεμπλοκρισμα» τς νργειας. 
6. Ο ποικιλώνυμες «ναλλακτικς θεραπεες» εσηγονται τρόπους «ξεμπλοκαρσματος» ατς τς νργειας. τσι, μοιοπαθητικ, π.χ. προτενει τό δυναμοποιημνο μοιοπαθητικό φρμακο, Βελονισμός τν τοποθτηση βελονν σ κατλληλα σημεα τν, κατ’ ατούς, «νεργειακν καναλιν» το νθρωπνου σώματος. λλες πλι «θεραπεες», πως τό Ρεϊκι, προτενουν τό «ξεμπλοκρισμα» «δι’ πιθέσεως τν χειρν πό να ψηλς πνευματικς στάθμης τομο… πού στην πραγματικότητα εναι κανάλι παγκόσμιων νεργειν…». 
Σ
ρισμνες «θεραπεες» δν πουσιζει κα πρακτικ σύζευξης χριστιανικς ρολογας μ ποκρυφιστικς ρμηνεες, στό πλασιο τς θεωρητικς τεκμηρωσης το τρόπου μ τόν ποο, ποτθεται, τι νεργε μθοδος. Ο περισσότερες μδες χρησιμοποιον πιστημονικοφαν ρολογα, μ στόχο ν ντυπωσισουν κα ν παραπλανσουν τό νυποψαστο Κοινό. 
λλες πλι, πως ομοιοπαθητικη, σχυριζόμενες τι μ τ «φρμακ» τους θεραπεύουν... κόμη κα τ πθη τς ψυχς, πως τόν γωϊσμό, τ ζλεια, τν ργ, τόν θυμό κ.., σφετερζονται τό ργο τς ρθοδόξου κκλησας ς «ατρεου πνευματικο». 
7. Ο
λεγόμενες ναλλακτικς θεραπεες ..δν χουν πλς ποκρυφιστικς προεκτσεις, λλ τ δια τ θεμλι τους ερσκονται στόν ξωχριστιανικό κα μλιστα στόν ποκρυφιστικό χρο.Ο περισσότερες ποτελον, χι μόνο μα πρόταση θεραπεας το σώματος, λλ παγγλλονται τν μετβαση, μσ το ποκαλούμενου «κβαντικο λματος», κ.. στ «Να ποχ» κα τ δημιουργα νός νου τύπου νθρώπου. 
Συνδισκεψη διεπστωσε τι ο «θεραπεες» ατς (γγελοθεραπεα, γιουρβδα, νθοϊματα Μπχ, Aura Soma, ρωματοθεραπεα, Βελονισμός, Βιοενεργειακς Θεραπεες, σωτρα Θεραπευτι-κ, Κρανιοϊερ Θεραπεα, Κρυσταλλοθεραπεα, μοιοπαθητικ, Ρϊκι, Ρεφλεξολογα, Σιτσου, ψευδοεπιστημονικς ψυχοθεραπεες κ..) θεμελιώνονται σ κοσμοθεωριακό πόβαθρο, τό ποο εναι... ντθετο κα συμββαστο μ τν ρθόδοξη πστη.8. ερεα διδοσ τους ξελσσεται σ μεζον κοινωνικό πρόβλημα ατρικς κα φαρμακευτικς φύσεως μ θικς, κοινωνικς κα πνευματικς προεκτσεις, θτοντας νοτε σ κνδυνο νθρώπινες ζως. Δημιουργε πσης σοβαρ πνευματικ κα ποιμαντικ προβλματα. 
Πολιτεα, καθώς γγυται – κα δι το Συντγματος – τό ννομο γαθό τς γεας, τό ποο τθεται ν κινδύν πό τς προαναφερθεσες «θεραπεες», φελει ν δρσει κα πρακτικ γι τ διασφλισ του. 
Ο
«θεραπεες» ατς πειλον μ λλοωση τό ρθόδοξο φρόνημα. ποτελον δυνητικ «γφυρες», πού μπορον ν φρουν σ παφ νύποπτους ρθοδόξους χριστιανούς μ τς νατολικς θρησκεες κα τόν ποκρυφισμό. 
9. Ο
λεγόμενες ναλλακτικς θεραπεες σύμφωνα μ τόν ατρικό Σύλλογο θηνν «νορθόδοξες Θεραπευτικς Μθοδοι» (ΑΝ.ΘΕ.Μ.), στς ποες κυριαρχε μι μεταφυσικς τξεως νργεια, στηρζονται σ πεπαλαιωμνα κα μυθώδη δεδομνα. Λεπει σ’ ατς αστηρ πιστημονικ μεθοδολογα. Βασζονται σ ναπόδεικτες ρχς, ο ποες κατ κανόνα ερσκονται στόν χρο το φανταστικο. Δν ξιοποιον τς σύγχρονες ξελξεις κα μεθόδους τς πιστμης κα ς κ τούτου χαρακτηρζονται, πό πσημους λληνικούς κα διεθνες ατρικούς φορες κα συλλόγους, ς ψευδοεπιστμες. 
Σύμφωνα μ
τούς νωτρω πιστημονικούς φορες, τό τυχόν θεραπευτικό ποτλεσμα, ἐάν κα φ’ σον πρχει, κδηλώνεται συ-νθως σ ατοϊσιμα, ψυχοσωματικ κα νευροφυτικ νοσματα. φελεται στόν μηχανισμό το εκονικο φαρμκου (placebo), τό ποο δρ μσ αθυποβολς. Κλασσικ ατρικ εναι φηρμοσμνη πιστμη, ποα διαρκς ρευν κα προοδεύει, προσφροντας οσιαστικ φροντδα σ κατομμύρια σθενν. 
10. Την Συνδι
σκεψη πασχόλησαν πσης κα ο τελούμενες «θεραπεες» στς μδες το ερύτερου Προτεσταντικο χώρου (Νεοπεντηκοστιανο, «Χαρισματικο», Christian Science κλπ.), λλ κα σ ατς το Ρωμαιοκαθολικισμο, στό βαθμό πού χει υοθετσει προτεσταντικς «χαρισματικς» πρακτικς. πό τς ποτιθμενες θεραπεες στούς παραπνω χώρους, δν πουσιζουν «θεραπεες» κατ παραγγελαν (φαινόμενα πτης), να εδος «σόου», πού χι μόνο δν προσφρει πραγματικ αση, λλ ντιθτως γνεται ντικεμενο αστηρς κριτικς κα πό λλες μδες το δου χώρου. 
11.
Ο ψευδοθεραπεες, ετε πεντηκοστιανικο ετε νεοεποχτικου τύπου, θεωρονται περιπτώσεις καλυμμνης πτης, φαινόμενα ψυχολογικς ποβολς κακκτυπες πομιμσεις θαυμαστν βιβλικν θεραπειν, χωρς ν ποκλεεται κα περπτωση δαιμονικς συνεργεας. ς ττοιες ποτελον σημεα το ντιχρστου. 


βασικ τους διαφορ μ τς θαυματουργικς θεραπεες τν γων εναι τι γνονται μ πώτερο σκοπό ν παραπλανσουν κα ν πομακρύνουν τόν νθρωπο πό τόν μόνο ληθινό ατρό ψυχν κα σωμτων, τόν ησον Χριστόν. 
12. νθρωπος ς δημιούργημα το Θεο, εναι λοκληρωμνος κα πραγματικ θεραπευμνος, κατ τούς Πατρες τς κκλησας, μόνο στν πλρη νωσ του μ τόν ησον Χριστόν, μσα στν ρθόδοξη κκλησα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου