ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΟΥ

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ..ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ..


Γενικη Αιματος Με Μια Ματια
                
                    Φυς.Τιμες
Wbc  Λευκά Αιμοσφαίρια                      
4,5-11 Χιλιαδες/Mm3
Rbc   Ερυθρά Αιμοσφ         
 A.4,6-6,2   Γ.4,2-5,4 Εκατ./Mm3                            
Hb     Αιμοσφαιρίνη      
Α.13,2-18 G/Dl        Γ.11,6-16 G/Dl
Hct    Αιματοκρίτης           
A.40-54 %              Γ. 37-47 %
Mcv     Μέσος Όγκος Ερυθρών                  
 80,5-98,5
Mch     Μέση Πυκνότητα   Hb                  
   25,5-34,5
Mchc    Μέση Περιεκτικότητα  Hb              
 31,5-36,5
Plt  Αιμοπετάλια                       
140 400  Χιλιαδες/Mm3


Lym%  Λεμφοκύτταρα %                          
  20-40%                                                                           
Mid%   Μεσαίου Μεγέθους %                      
 1-15 %
Neut% Ουδετερόφιλα  %                           
40-75 %         
Lym#    Λεμφοκύτταρα Αριθμός            
1.500-4.000/Mm3      
Neut#   Ουδετερόφιλα Αριθμός                  
  2.000-7.700/Mm3
Rdw-Cv Εύρος Κατανομής Ερυθρών          
 11-16
Pdw        Εύρος Κατανομής  Plt                
  9-17
Mpv        Μέσος Όγκος Αιμοπεταλίων         
   9-13
P-Lcr        Αριθμός Μεγάλων  Plt                  
 13-43
Τ.Κ.Ε. 

 Ανδρες.0-10 Γυναίκες 0-15  Mm/1η Ώρα
Κάλιο Όρου   
3,5-5,5 Meg/Lit
Νάτριο Όρου   134-145 Meg/Lit
Ασβέστιο        8,5-10,5 Mg/100ml
Σίδηρος          50-150 Μg%
Γλυκόζη         70-100  Mg/100ml
Λευκωματινη  3,5-5,5 G/100ml
Τριγλυκεριδια  40-150 Mg/100ml
Χοληστερίνη    120-200 Mg/100ml
Χολερυθρινη  Ολική  0,3-1,2 Mg/100ml
                      Άμεση 0,1-0,4 Mg/100ml
                      Έμμεση 0,1-0,8 Mg/100ml
S.G.O.T.       10-40 Μον./Ml
S.G.P.T.        6-36 Μον/Ml
Ουρικό Οξύ    3-7mg/100ml                                                                          
Κρεατινίνη    0,7-1,5mg/100ml

 
Στη Γενική Εξέταση Αίματος Προσδιορίζονται:
·        Η Αιμοσφαιρίνη,
·        Ο Αιματοκρίτης,
·        Ο Αριθμός Των Ερυθροκυττάρων,
·        Των Λευκοκυττάρων (Με Τον Λευκοκυτταρικό Τους Τύπο),
·         Των Αιμοπεταλίων,
 Καθώς Επίσης Και Σειρά Άλλων Αιματολογικών Παραμέτρων 
Με Ιδιαίτερη Σημασία Ο Καθένας Τους.
.

Ο Προσδιορισμός Όλων Αυτών Των Αιματολογικών Παραμέτρων Είναι 
Πάρα Πολύ Σημαντικός Και Χρήσιμος Για Τη Διάγνωση 
Πολλών Νοσημάτων Όπως,
(Μικροβιακών Και Ιογενών Λοιμώξεων),
 Αιμοσφαιρινοπαθειών Και Αναιμιών
(Κληρονομικών, Αιμολυτικών, Σιδηροπενικών),
 Αιμορραγιών Ή Θρομβώσεων Και Λευχαιμιών.
 Εξίσου Σημαντικός Και Χρήσιμος Είναι Επίσης 
 Ο Προσδιορισμός Των Αιματολογικών Παραμέτρων Και 
Για Την Παρακολούθηση Της Πορείας Πολλών Παθήσεων 
Και Νοσημάτων Καθώς Και Για Την Αποτελεσματικότητα 
 Της Ακολουθούμενης Θεραπείας.
Η Διαταραχή Οποιουδήποτε Τμήματος Του Ανθρώπινου Οργανισμού 
Μπορεί Να Προκαλέσει Αλλαγές Στη Σύσταση Του Αίματος.
Τα Διάφορα Συστατικά Που Αποτελούν Το Αίμα Αντικατοπτρίζουν 
Τις Περισσότερες Από Τις Λειτουργίες Του Οργανισμού.
Κάτω Από Φυσιολογικές Συνθήκες Τα Συστατικά Αυτά Βρίσκονται 
Σε Σταθερά Και Φυσιολογικά Επίπεδα.
Οι Όποιες Αλλαγές Όμως Στη Φυσιολογική Λειτουργία Του Οργανισμού,
 Συχνά Συνοδεύονται Και Από Αλλαγές Τόσο Στα Ποσοτικά Όσο Και 
Στα Μορφολογικά Χαρακτηριστικά Των Συστατικών Του Αίματος, 
Επιτρέποντας Έτσι Τη Συγκέντρωση Χρήσιμων Στοιχείων Απαραίτητων 
Για Τη Σωστή Και Έγκαιρη Διάγνωση.
Τι Σημαίνουν Οι Αιματολογικές Σας Εξετάσεις;

Test
Εξεταση
Μοναδα Μετρησης
Φυσιολογικες Τιμες
Α: Άνδρες Γ:Γυναίκες
Hb (Hemoglobin)
Αιμοσφαιρίνη
G/Dl
A: 13.5-17.5 Γ: 12.0-16.0
Κύριο Συστατικό Των Ερυθρών Αιμοσφαιρίων.
Δεσμεύει Και Μεταφέρει Οξυγόνο Από Τους Πνεύμονες Στους Ιστούς.
Συμβάλλει Στη Μεταφορά Διοξειδίου Του Άνθρακα Από Τους Ιστούς 
Στους Πνεύμονες Και Στη Ρύθμιση Της Οξεοβασικής Ισορροπίας 
Του Αίματος.
Καθοριστική Μέτρηση Για Αξιολόγηση Διαφόρων Μορφών Αναιμίας.
Hct (Hematocrit)
Αιματοκρίτης
%
A: 41-53 Γ: 36-46
Καθορίζει Την Εκατοστιαία Αναλογία Του Όγκου Των Ερυθρών 
Αιμοσφαιρίων Στον Συνολικό Όγκο Του Αίματος.
Χρήσιμος Δείκτης Για Παρουσία Αναιμίας, Απώλειας Αίματος 
Και Αφυδάτωσης.
Rbc (Red Blood Cells)
Αριθμός Ερυθρών Αιμοσφαιρίων
10^12/L
A: 4.50-6.50 Γ: 3.80-5.80
Παράγονται Στον Μυελό Των Οστών Και Έχουν Μέσο Όρο Ζωής 120
 Μέρες.
Μεταφέρουν, Μέσω Της Αιμοσφαιρίνης Που Περιέχουν, Οξυγόνο 
Από Τους Πνεύμονες Στους Ιστούς.
Καθοριστική Μέτρηση Για Παρουσία
Αναιμίας Ή Πολυκυτταραιμίας.
Mcv (Mean Cell Volume)
Μέσος Όγκος 
Ερυθρών Αιμοσφαιρίων
Fl
78-98
Σημαντικός Δείκτης Του Όγκου Των Ερυθρών Αιμοσφαιρίων 
Και Ταξινόμησης Αναιμιών. Αυξάνεται Στις Μεγαλοβλαστικές 
Αναιμίες Και Στα Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα. Ελαττώνεται
 Στις Σιδηροπενικές Αναιμίες, Στις Θαλασσαιμίες Και Σε Αναιμίες 
Λόγω Χρόνιων Παθήσεων.
Mch (Mean Cell Haemoglobin)

Μέση Περιεκτικότητα 
Αιμοσφαιρίνης
Pg
26-34
Δείκτης Της Περιεκτικότητας Αιμοσφαιρίνης 
Στα Ερυθρά Αιμοσφαίρια. Σημαντικός Δείκτης 
Για Τη Ταξινόμηση Αναιμιών. Εκφράζει Τη Μέση Περιεκτικότητα 
Αιμοσφαιρίνης Που Περιέχεται Σε Κάθε Ερυθρό Αιμοσφαίριο. 
Αυξάνεται Και Ελαττώνεται 
Στις Ίδιες Καταστάσεις Όπως Το Mcv.
Mchc (Mean Cell Haemoglobin Concentration)
Μέση Πυκνότητα Αιμοσφαιρίνης
G/Dl
31.5-37.5
Δείκτης Της Μέσης Πυκνότητας Αιμοσφαιρίνης Στο Μέσο Ερυθρό 
Αιμοσφαίριο. Ιδιαίτερα Χρήσιμος Δείκτης Για Τη Ταξινόμηση Αναιμιών.
 Αυξάνεται Στην Αφυδάτωση Και Στην Κληρονομική 
 Σφαιροκυττάρωση, 
Ενώ Ελαττώνεται Στην Υπερυδάτωση, Στις Σιδηροπενικές Αναιμίες 
Και Στις Θαλασσαιμίες.
Rdw-Cv (Red Distribution Width-Coefficient Variation)
Εύρος Κατανομής Μεγέθους 
Ερυθρών Αιμοσφαιρίων 
(Με Συντελεστή Μεταβλητότητας)
%
11-15
Χρήσιμος Δείκτης Διερεύνησης Αιματολογικών Διαταραχών. 
Αποτελεί Δείκτη Της Απόκλισης Ή Μεταβολής Στο Μέγεθος
 Των Ερυθρών Αιμοσφαιρίων. Ανιχνεύει Ανωμαλίες 
Των Ερυθρών Αιμοσφαιρίων Οι Οποίες Σχετίζονται Με Ανισοκυττάρωση.
Rdw-Sd (Red Distribution Width-Standard Deviation)
Εύρος Κατανομής Μεγέθους 
Ερυθρών Αιμοσφαιρίων (Με Σταθερή Απόκλιση)
Fl
37-47
Χρήσιμος Δείκτης Διερεύνησης Αιματολογικών Διαταραχών. 
Αποτελεί Δείκτη Της Απόκλισης Ή Μεταβολής Στο Μέγεθος 
Των Ερυθρών Αιμοσφαιρίων. Ανιχνεύει Ανωμαλίες 
Των Ερυθρών Αιμοσφαιρίων Οι Οποίες Σχετίζονται Με Ανισοκυττάρωση.
Plt (Platelets)
Αριθμός Αιμοπεταλίων
10^9/L
150-400
Τα Αιμοπετάλια Ή Θρομβοκύτταρα Είναι Μικρά Απύρηνα Κύτταρα 
Απαραίτητα Στη Λειτουργία Της Αιμόστασης, Στον Μηχανισμό 
Της Πήξης Του Αίματος, Στον Σχηματισμό Θρόμβων Και 
Στη Διαδικασία Επούλωσης Πληγών.
Mpv (Mean Platelet Volume)
Μέσος Όγκος Αιμοπεταλίων
Fl
8-12
Σημαντικός Δείκτης Του Όγκου Των Αιμοπεταλίων Και Αξιολόγησης
 Αιματολογικών Και Αιμορραγικών Διαταραχών.
Pdw (Platelet Distribution Width)
Εύρος Κατανομής 
Μεγέθους Αιμοπεταλίων
%
12-28
Δείκτης Μεγέθους Αιμοπεταλίων. Χρήσιμος Δείκτης Διερεύνησης 
 Αιμορραγικών Διαταραχών.
Pct (Plateletcrit)
Αιμοπεταλιοκρίτης
%
0.190-0.290
Δείκτης Εκατοστιαίας Αναλογίας Αιμοπεταλίων Ανά Μονάδα
 Όγκου Αίματος. Χρήσιμος Δείκτης Διερεύνησης Αιμορραγικών 
Διαταραχών.
Wbc (White Blood Cells)
Αριθμός Λευκών Αιμοσφαιρίων
10^9/L
4.0-10.8
Κύτταρα Απαραίτητα Για Την Άμυνα Και Την Επιβίωση Του Οργανισμού.
 Καταπολεμούν Τις Λοιμώξεις Και Προστατεύουν Τον Οργανισμό 
Από Κάθε Βλαβερή Ουσία. Σημαντική Εξέταση Για Την Ύπαρξη 
Και Τη Βαρύτητα Μιας Νοσηρής Κατάστασης Στον Οργανισμό.
Differential Count
Λευκοκυτταρικός Τύπος 
 (Διαφορική Μέτρηση)
%
-
Τα Λευκά Αιμοσφαίρια Διακρίνονται Σε 3 Κύριους Τύπους.
 Πολυμορφοπύρηνα (Ουδετερόφιλα, Ηωσινόφιλα, Bασεόφιλα), Λεμφοκύτταρα 
Και Μονοκύτταρα. Κάθε Τύπος Παίζει Τον Δικό Του Ρόλο 
Στη Λειτουργία Του Ανοσοποιητικού Συστήματος.
Neutrophils
Ουδετερόφιλα (Πολυμορφοπύρηνα)
%
40-75
Παρέχουν Προστασία Στον Οργανισμό Έναντι Βακτηριδιακών 
Λοιμώξεων. Μεταναστεύουν Στην Περιοχή Του Τραυματισμού 
Ή Της Μόλυνσης Και Καταπολεμούν Τη Μόλυνση 
Με Φαγοκυττάρωση. Αύξηση Παρατηρείται Σε Οξείες Λοιμώξεις Και 
Φλεγμονές. Ελαττώνονται Με Φαρμακολογική Αγωγή Και Σε Αυτοάνοσα
 Νοσήματα.
Lymphocytes
Λεμφοκύτταρα
%
20-45
Θεωρούνται Τα Βασικά Κύτταρα Του Ανοσοποιητικού Συστήματος. 
 Διαδραματίζουν Σημαντικό Ρόλο Κυρίως Ενάντια Στις Ιογενείς
Λοιμώξεις. Αυξημένα Λεμφοκύτταρα (Λεμφοκυττάρωση) Έχουμε 
Σε Οξείες Ή Χρόνιες Ιογενείς Λοιμώξεις (Ιογενή Νοσήματα, Ιλαρά, 
Ανεμοβλογιά, Ηπατίτιδα, Βρουκέλλωση, Σύφιλη, Λοιμώδη Μονοπυρήνωση Κλπ.)
Και Σε Λεμφοκυτταρικές Λευχαιμίες Και Λεμφώματα.
Ελαττώνονται (Λεμφοπενία) Σε Κληρονομικές Ανοσολογικές Διαταραχές, 
Στη Φυματίωση, Στο Aids, Στη Νόσο Hodgkin, Απλαστική Αναιμία
 Και Μετά Από Χορήγηση Κορτιζόνης, Ανοσοκατασταλτικών Φαρμάκων
 Και Χημειοθεραπείας
Monocytes
Μονοκύτταρα
%
2-10
Αντιμετωπίζουν Βαριές Λοιμώξεις Με Φαγοκυττάρωση. Αυξάνονται 
Κατά Τη Διάρκεια Χρόνιων Λοιμώξεων (Τύφο, Φυματίωση),
 Σε Αυτοάνοσα Νοσήματα, Στη Μυελομονοκυτταρική Λευχαιμία
 Και Σε Άλλες Κακοήθειες (Hodgkin).
Eosinophils
Ηωσινόφιλα
%
1-6
Αντιμετωπίζουν Αλλεργικές Καταστάσεις Και Παρασιτώσεις. 
Αυξάνονται Σε Αλλεργίες, Παρασιτώσεις, Διάφορες Δερματοπάθειες 
Και Σε Ορισμένα Κακοήθη Νοσήματα.
Basophils
Bασεόφιλα
%
0-1
Αντιμετωπίζουν Αλλεργικές Καταστάσεις Και Παρασιτώσεις. 
Αύξηση Παρατηρείται Στη Χρόνια Μυελοκυτταρική Λευχαιμία.
Retics (Reticulocytes)
Αριθμός Δικτυοερυθροκυττάρων
%
0.2-2.0
Είναι Νεαρά, Ανώριμα Και Απύρηνα Ερυθρά Αιμοσφαίρια Που Περιέχουν Rna. 
Είναι Σημαντικά Για Τη Διάκριση Των Αναιμιών Που Προκαλούνται Από Ανεπάρκεια 
Του Μυελού Των Οστών Σε Σχέση Με 
Άλλες Μορφές Αναιμίας.

Esr (Erythrocytes Sedimentation Rate)


Τ.Κ.Ε. 

(Ταχύτητα 
Καθίζησης
 Ερυθρών 
Αιμοσφαιρίων)

Mm/1hr
A: < 12 Γ: < 20
Είναι Ο Ρυθμός Καθίζησης Των Ερυθρών Αιμοσφαιρίων Σε 1 Ώρα. 
Αυξημένη Καθίζηση Αποτελεί Ένδειξη Μιας Συνεχιζόμενης Νοσηρής Κατάστασης 
Που Θα Πρέπει Να Διερευνηθεί. Σε Συνδυασμό Με Την Μέτρηση 
Της Crp Αποτελεί Μία Αξιόπιστη Και Κλινικά Χρήσιμη Εξέταση 
Για Την Διάγνωση, Την Πορεία Εξέλιξης Και Παρακολούθησης 
Της Θεραπείας Λοιμωδών, Φλεγμονωδών Και Κακοήθων Καταστάσεων.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου